Radiofyrsorientering på Stora Värtan, Stockholm

18 november, 2020 av olavinberg

Jag vill bjuda in er till till att påbörja att planera för en stor sjöaktivitet på St:Värtan (eller andra lämpliga vatten) sommaren 2021. Den riktar sig mot ungdomar främst åk 6-8 (äventyrare) men också för ungdomar upp till 20 beroende på de olika föreningarnas förutsättningar. Där vi kombinerar radioorientering, navigering, sjömanskap osv för ungdomar som deltar i föreningar som driver sjöverksamhet.

Tanken är att från stora värtan ha en heldagsaktivitet där ungdomarna från en starttid till sluttid ska hitta radio-kontroller (nämns som fyrarna i resterande mail) och stämpla kontrollerna.
De börjar med en karta över området. På den kartan skall de med en radiomottagare triangulera de olika fyrarna som kommer placeras i vattnet eller på land vid St:Värtan. De kommer då behöva inte bara navigera och stanna vid tex bojar eller ankrande båtar, utan också strandhugg för att nå fyrarna. Området kommer vara så stort att det kommer vara i princip omöjligt att ta alla kontroller, så prioritering kommer behöva ske.

Maila tillbaka till mig om ni kan tänkas delta antingen som kår eller person som vill vara med i arbetet med att planera detta.
Hoppas vi hörs, hoppas vi ses!
Håll er friska och hoppas på ett år utan restriktioner!

Viktor Appelgren
Utmanarledare och vOrdf
Österåkers scoutkår