Biscaya på fjärden

Riksskeppslaget

Välkommen till Riksskeppslaget. Här finns info om sjöscouting och sjöscoutkårer.

Riksskeppslaget är en fristående intresseorganisation som samlar scouter och scoutkårer med intresse för sjö- och vattenverksamhet.

Sidan är nyupplagd och alla länkar och underdokument fungerar ännu inte fullt ut.

En viktig sak att tänka på är redar- och annat ansvar, se sid 31 i Sjöscoutledarhandboken som ni hittar i Arkivet.