Sändlista

Vi har ändrat sändlistan till sjoscouter@googlegroups.com  detta för att få en lösning som är driftsäker. Det är bara medlemmar på sändlistan som kan skicka mail på den.

För att bli medlem eller avanmäla sig från sidan skickar man ett mail till ola.vinberg@gmx.com (bättre lösning håller på att tas fram), det ska också gå att anmäla sig till gruppen om har ett Google Groups-konto och loggar in och sedan söker på sjoscouter.