Sjöstjärna

Sjöstjärnan

Inför sjöscoutlägret Sjöstjärnan 2006 togs ett nytt sjöscoutprogram fram. Här finns den som webbsida, pdf-fil och jpeg-bild.