Här finns en presentation hur man ska använda sjöscoutloggan och även en version för utskrift. Här finns också filer för nedladdning. 

JPEG: